Shaadi.com - World's No.1 Matrimonial & Matchmaking Service

 
  Shaadi Pride
   Featured Success Stories
   Year 2015
   Year 2014
   Year 2013
   Year 2012
   Year 2011
   Year 2010
   Year 2009
   Year 2008
   Year 2007
   Year 2006
   Year 2005
   Year 2004
   Year 2003
   Year 2002
   Year 2001
   Submit Success Story
   Compliments

Profile ID Search

Go
Shaadi Pride

Majid Deshmukh & Asma Shaikh (11 December 2013)
Majid Deshmukh & Asma Shaikh
Asslam Walekum. Mera naam Majid Deshmukh hai, aur maine Shaadi.com mein apna Id banaya aur mujhko ek best partner mil gai. Main bahut khush hu apni wife se aur thanks kahunga Shaadi.com ka, jo mujhko aj ek khubsurat aur best Wife mili.Wedding DATE : 27th Oct, 2013
Majid Deshmukh & Asma Shaikh

Shaadi.com Team congratulates Majid Deshmukh & Asma Shaikh. We wish you both a happy future.
More Success Stories @ Shaadi.com
Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | Year 2011 | Year 2010 | Year 2009 | Year 2008 | Year 2007 | Year 2006 | Year 2005 | Year 2004 | Year 2003 | Year 2002 | Year 2001